Det optimale operative lederskapet

Alf Inge Cleve-Stiansen og Angoline B Tobias @Leading Edge

Hva kjennetegner det optimale lederskapet – det lederskapet som skaper de beste økonomiske resultatene og de mest lojale kundene? På dette kurset lærer du hva de optimale lederatferdstrekkene består av, og hvordan du behersker dem! Kurset baserer seg på et studie av 297 ledere som inkluderte 3500 medarbeidere, 45.000 kunde og økonomiske analyser av 297 avdelinger som Alf Inge Cleve-Stiansen deltok i tilbake i 2003. Funnene er blitt testet og bekreftet i en rekke bransjer og på ulike nivåer siden den gang. Kurset tilbyr konkrete metoder og teknikker for å understøtte de aktuelle lederadferdstrekkene, med 5 filmer og en 100 siders e-bok.
Write your awesome label here.


Alf Inge Cleve-Stiansen og Angoline B Tobias

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.

Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.

Angoline har vært trener og partner i Leading Edge AS i perioden 2007 - 2019. I denne perioden har hun designet og gjennomført en rekke bedriftsinterne utviklingsprogrogrammer, coachet hundretalls av ledere og og vært med å sertifisere i overkant 2000 mennesker på dette lederpogrammet, både på åpne programmer og bedriftsinterne programmer. I dag arbeider hun som HR direktør for Stamina Helse.

Alf Inge gjennomfører dette programmet også for bedriftsinterne og åpne programmer der deltakerne trener og får tilbakemelding på gjennomføring.
Patrick Jones - Course author
Created with