CYBERTRUSLER - Hva gjør du som leder?

Ledere har i dag et stort ansvar for risikostyring og beredskap i sin virksomhet. Cyberkriminalitet er et økende problem og alle virksomheter er sårbare for cyberangrep. I webinaret gir vi deg som leder innsikt i forberedelse og håndtering av cybertrusler og angrep.

CRI Respons

Normal text.CRI Respons samler ekspertise på risiko, beredskap og krisehåndtering fra både offentlig og privat sektor i ett og samme selskap. Vi er et tverrfaglig team med sammensatt og internasjonal forretningskompetanse.
Våre rådgivere har bakgrunn fra både politi, forsvar, oljenæring og operasjonell drift, og er svært erfarne med etablering og vedlikehold av beredskap, risikovurderinger og revisjoner.
Write your awesome label here.

Foreleserne

Tor Espen Pritsberg (CRI Respons)
  • Espen har ansvaret for CRI Respons’ 24/7 beredskapssenter
  • Han har erfaring fra forsvaret, oljeindustrien, politiet og Spesialenheten for politisaker.
  • Bakgrunn fra AS Norske Shell med ansvar for etablering, drift og forbedring av beredskap og beredskapssenter.
Jo Tideman (Proactima)
  • Jo Tidemann er konsulent i Proactima, med ekspertise innen beredskapsledelse.
  • Han har erfaring som skipssjef fra marinen og har en mastergrad i ledelse.
  • Tidemann har de siste 14 årene jobbet med beredskapsledelse for over 30 virksomheter, der de siste årene har handlet mye om hvordan man kan møte Cybertrusselen.
Vegard Vaage (Netsecurity)
  • Vegard Vaage er leder for penetrasjonstesting og hendelseshåndtering hos Netsecurity AS.
  • Han har bakgrunn som softwareutvikler, og har tidligere hatt roller innen sikkerhetsarkitektur og utviklingsledelse hos blant annet EVRY og TV 2.
  • Han innehar flere GIAC-sertifiseringer innen penetrasjonstesting og hendelseshåndtering og sitter også i GIAC Advisory Board.
Patrick Jones - Course author


Created with