CRI: Få hjelp før, under og etter kriser

I dette kurset tar vi for oss Internkontrollforskriften og spesielt kravet som stilles i forhold til forebygging av «uønsket tilsiktede hendelser». Kurset gir en innføring i hvilket ansvar lederen har, og hvilke krav som stilles. Og ikke minst, hvordan ledere kan møte myndighetenes krav innenfor en kostnadsramme som er tilpasset bedriftens økonomi.
Write your awesome label here.


CRI Respons

CRI Respons samler ekspertise på risiko, beredskap og krisehåndtering fra både offentlig og privat sektor i ett og samme selskap. Vi er et tverrfaglig team med sammensatt og internasjonal forretningskompetanse.

Våre rådgivere har bakgrunn fra både politi, forsvar, oljenæring og operasjonell drift, og er svært erfarne med etablering og vedlikehold av beredskap, risikovurderinger og revisjoner.

Vi har gjennom mange år sett hvordan dårlig organisering og mangel på metodikk gjør at kriser blir større enn de behøver. Vår erfaring er at rett handling til riktig tid, kommunikasjon og samhandling er de viktigste faktorene for å sikre at en hendelse ikke eskalerer og holdes under kontroll. Målet vårt er å sikre at kundene våre er så godt forberedt som mulig, slik at driften kan opprettholdes og skader og tap begrenses selv i en krisesituasjon.
Patrick Jones - Course author
Created with