Bing Hodneland: Innføring i arbeidsrett

Bing Hodneland advokatselskap DA har røtter tilbake til 1897, og består av 53 engasjerte og dyktige medarbeidere. Tre av deres eksperter på arbeidsrett gir her en innføring i temaet.Jenny Marie Solgaard, Mari Støle Hansen, Alf Kåre Knudsen gir deg en innføring i arbeidsrett.
Write your awesome label here.
Created with