Lesson series

Slik skaper du en sunn prestasjonskultur

Alf Inge Cleve-Stiansen @Leading Edge
Hvis du som er leder skal prioritere å gjøre én ting for å bidra til bedre prestasjoner i ditt team, hva vil du da gjøre? Dette er et krevende spørsmål da lederskap selvsagt er situasjons- og personbetinget. Likevel vet vi at noe fungerer bedre enn noe annet dersom du vil innføre noe som er med på å prege deres kultur.
Write your awesome label here.

Alf Inge Cleve-Stiansen

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.
Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene. I dag er han daglig leder og partner i Leading Edge, fagansvarlig i Mitt LederUnivers og høyskolelektor på School of Communication, Marketing & Leadership på Høyskolen Kristiania. 
Patrick Jones - Course author
Created with