Dette kjennetegner de beste, operative lederne i Norge

Alf Inge Cleve-Stiansen @Leading Edge

Det er fem adferdstrekk som kjennetegner de beste, operative lederne i Norge. Dette ble avdekket i en kartlegging av adferden til 297 ledere med resultat- og personalansvar i 2003. Dette ble målt mot medarbeidernes faktiske prestasjoner i form av kundelojalitet og økonomisk resultat. Her får du en rask innsikt i de fem kjennetegnene!
Write your awesome label here.


Alf Inge Cleve-Stiansen

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.

Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene. I tillegg er han sensor og foreleser i ledelse og kommunikasjon på Høyskolen Kristiania og faglig ansvarlig i Mitt Lederunivers.
Patrick Jones - Course author
Created with