Trude Falck Bjånes

De gode samtalene skjer ofte utenfor kontoret

Skrevet av Trude Falck Bjånes, Hverdagsledelse

Etter mange år med lederutvikling og som leder selv, har jeg lært at de mest givende samtalene ofte er dem som foregår utenfor arbeidsstedet.
Det å komme seg ut av kontoret, kan ha en forløsende effekt. Når vi går side om side, i stedet for å sitte ansikt til ansikt over et skrivebord, senkes terskelen for å snakke fritt. Det blir lettere å ta opp ting som kan oppleves som vanskelig.

Ved å ta en spasertur sammen kommer man seg ut i et miljø hvor en er mer likestilt, - to jevnbyrdige turgåere. Miljøet er med på å skape rammene for samtalen.

Jeg inviterer ofte til ledersparring ute, - enten det er i byen – eller langs sjøkanten. Kaffen har vi med på termos. Det gjør noe med oss akkurat disse gåmøtene. Her skapes ofte de gode samtalene.

Da jeg selv var leder hadde jeg fast på lederplanen min 20 minutter tid til hver medarbeider en gang i måneden. Vi kalte det bryggesleng, for det tok ca 20 minutter tur retur en brygge.

Turen hadde ingen agenda annet enn å være til stede for medarbeideren. Å gi han muligheten til å lufte tankene – om han ønsket det. Spilleregler var enkle: På med jakke, lue og gode sko og ingen mobiltelefon.

Noen ganger hadde han mye han ville prate om. Det kunne være om familien eller noe han opplevde som vanskelig på jobben. Eller det kunne være ting hun gledet seg til eller drømte om. Andre ganger hadde ikke medarbeideren noe å ta opp i det hele tatt, og da ble turen til en forfriskende spasertur med prat om vær og vind og løst og fast.

En bryggesleng jeg husker spesielt godt, er den som foregikk i fullstendig taushet – iallfall de første 18 minuttene. Det var ikke før vi nesten var tilbake på kontoret at medarbeideren åpnet seg. Det var noe han måtte fortelle. Noe som var viktig for ham at jeg som leder visste. Og som sannsynligvis ikke var så lett for ham å si.

De to minuttene var kanskje mer verdifulle for ham enn en times klassisk medarbeidersamtale – styrt av meg som leder og med fastsatte spørsmål. I en slik samtale ville han muligens aldri fortalt meg det han fortalte på denne bryggeslengen.

Det er viktig å huske at en samtale går begge veier. Hvis man ønsker at medarbeideren skal åpne seg, må man selv være åpen og ta initiativ til å dele. Ikke vær redd for å dele av egne opplevelser og følelser. Ikke vær redd for å diskutere ting du selv opplever som vanskelig.

Disse bryggeslengene har lærte meg noe viktig. Nemlig at bare det å være der for kollegaen din – uten antakelser og baktanker eller en mal – kan være mer verdifullt enn du aner. For det å faktisk lytte til det kollegaen din sier, og ikke bare være opptatt av det du selv vil si, kan gjøre at du finner gull.
Jeg brenner for at flere ledere og medarbeidere aktivt setter av mer og fast tid til en timeout – en pause i frisk luft som gir rom for den gode samtalen i den digitale hverdagen.

Beste hilsen,
Trude

Trude har vært leder innenfor humanitær, IT og media virksomheter. Siden 2011 har hun jobbet i it`s timeout AS med å bistå ledere til å bli tydeligere og tryggere. Lederteam til å bli mer samspilte og effektive. Hun fasiliterer strategiprosesser som involverer og er enklere å kommunisere. Trude holder også foredrag og kurs innen ledelse, strategi og fasilitering. 

Created with