Bli en bedre leder - lær hva de beste gjør

Dette kurset er for deg som ønsker å oppgradere lederskapet ditt og få noen helt konkrete verktøy og teknikker inspirert fra de beste lederne. Tilbakemeldinger på denne ”pakken” er at den er like relevant for deg som er ny som leder og for deg som har stått i lederskapet en stund og både trenger og ønsker utvikling. 
Dette kurset tar deg effektivt inn til kjernen av hva de beste gjør, med konkrete teknikker og metoder som du umiddelbart kan omsette i ditt eget lederskap. Vi trener på å bli en mer coachende leder. 
Write your awesome label here.

Målgruppe:

Dette kurset er for deg som ønsker å oppgradere lederskapet ditt og få noen helt konkrete verktøy og teknikker inspirert fra de beste lederne. Tilbakemeldinger på denne ”pakken” er at den er like relevant for deg som er ny som leder og for deg som har stått i lederskapet en stund og både trenger og ønsker utvikling. 
Dette kurset tar deg effektivt inn til kjernen av hva de beste gjør, med konkrete teknikker og metoder som du umiddelbart kan omsette i ditt eget lederskap. Vi trener på å bli en mer coachende leder. 
For å få mest mulig effekt av denne ene dagen vil du få tilsendt 5 filmer à ca 15 minutter som tar for seg det optimale lederskapet du vil se før kursdagen. I etterkant vil du også få tilsendt en praktisk e-bok på ca 100 sider med en rekke refleksjonsoppgaver som sikrer videre integrering av det beste lederskapet. 
I tillegg tilbys en digital lederundersøkelse der du som leder får tilbakemelding på ditt lederskap. Dette er frivillig da en del virksomheter har etablerte målinger på dette. 
Gjennom dette opplegget vil du som deltaker utvikle og integrere 5 leder-atferdstrekk spesielt i ditt lederskap:
 • Målbevissthet
 • Evnen til å følge opp
 • Stimulere til samarbeid
 • Stimulere til selvstendig utvikling
 • Gi tilbakemelding
Dette er 5 sentrale trekk som viser seg å være effektivt for å utvikle medarbeidertilfredshet og – produktivitet, bedre kundeopplevelsen og forbedre de økonomiske resultatene.
KURSPROGRAM
Før kursdagen:
 • Mottar du 5 filmer à ca 15 minutter: "Det optimale lederskapet". 
 • For de som ønsker : dine medarbeidere mottar link til en evaluering av deg som leder (anonymt) og denne blir tilgjengelig for deg før kursoppstart. Denne undersøkelsen går spesifikt på de 5 adferdstrekkene vi skal arbeide med og tar 8-10 minutter å besvare
Oppbygning og innhold:
 • Forståelsen av lederskapets betydning
 • Sammenhengen mellom medarbeidertilfredshet, kundeopplevelse og økonomisk resultat
 • Hvordan fylle rollen som den coachende leder, med konkrete lederadferdstrekk og effektive coachingteknikker:
 • Steg 1: Hvordan arbeide med mål og målforankring?
 • Steg 2: Hvordan effektivt følge opp de oppgaver og mål som er satt?
 • Steg 3: Hvordan stimulere til samarbeid og øke eierskapet?
 • Steg 4: Hvordan kommunisere på en måte som skaper selvstendighet og kreativitet?
 • Steg 5: Hvordan gi tilbakemeldinger på en god måte, og skape en byggende tilbakemeldingskultur?
Etter kurset mottar du 100 sider med refleksjonsoppgaver for integrering av det beste i ditt lederskap.
Kursansvarlig og trener, Alf Inge Cleve-Stiansen har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han har studert de beste lederne i en rekke ulike bransjer og på ulike nivåer, designet og gjennomført lederprogrammer i både offentlige og private virksomheter, og coachet 1:1 hundretalls av ledere på alle nivåer gjennom 17 år.
Inkludert i deltageravgiften er:
 • 5 filmer "Det optimale lederskapet"
 • Kursdagene 9-10 november 2020
 • E-læringsbok med refleksjonsoppgaver
 • Lederevaluering, digitalt. Rapport sendes ut straks den er klar og før kursdagene. De som ønsker kan også få gjennomført denne i etterkant av kurset (frivillig)


Learn to use all the related tools, walk into a job and be a rockstar from day one

Alf Inge Cleve-Stiansen

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.
Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.
Created with