Bedre ledelse gjennom sterkere relasjoner

Webkurs med Susann Goksør Bjerkrheim

Write your awesome label here.
Målgruppe:
 • Ledere og mellomledere som ønsker å styrke sine relasjonelle ferdigheter.
Målsetning:
 • Lære og håndtere ulike medarbeidere på en mer effektiv måte.
 • Økt selvinnsikt og forståelse for hvordan motivasjon og drivkraft styrer atferd og påvirker relasjoner.
 • Bedre evnen til å styrke egen og andres motivasjon og selvfølelse.
 • Øke mulighetene for gjennomslag i din kommunikasjon med andre.
 • Forebygge og unngå unødvendige konflikter.

Om programmet:
 • Programmet gjennomføres over 3 digitale samlinger á 3,5 timer
 • Deltakerne gjennomfører en SDI (Strength Deployment Inventory) kartlegging online før oppstart.
 • Resultater og presentasjon av SDI er tilgjengelig for deltakeren på egen app/nettside og benyttes aktivt gjennom programmet.
 • Deltakerne bringer med seg et eget case i form av en relevant relasjon de er gjensidig avhengige av for å lykkes i en konkret situasjon/prosjekt. Et case de kan benytte i arbeidet med egen handlingsplan.

Metodikk:
 • Korte teoretiske forelesninger og animasjoner
 • SDI kartlegginger som et dialogverktøy
 • Refleksjoner individuelt, i grupper og plenum
 • Gruppeøvelser
 • Tilbakemeldinger
 • Praktisk arbeid med eget case gjennom programmet
 • Erfaringsinnhenting og trening i mellomperioder

Innhold:
Samling 1:
 • Hva driver deg, din atferd og kommunikasjon når alt fungerer? 
 • Hvordan kommunisere mer effektivt og styrke relasjonene til dine medarbeidere.
 • Hvordan styrke motivasjon og relasjon til din viktigste samarbeidspartner
Samling 2 :
 • Hva skjer med motivasjonen når du møter motstand og konflikt.
 • Hvordan forutse, forebygge og håndtere unødvendige konflikter.
 • Hvordan unngå konflikt med din viktigste samarbeidspartner.
Samling 3:
 • Dine personlige styrker og overdrevne styrker.
 • Få tilgang til hele ditt repertoar av styrker og benytt disse mer effektivt i din rolle som leder.
 • Hvordan benytte dine styrker effektivt i arbeidet med din viktigste samarbeidspartner.
Learn to use all the related tools, walk into a job and be a rockstar from day one

Created with