Lederprogram for barnehageledere

Er du leder i en barnehage?
Nå har du mulighet til å delta på et spennende, praktisk og effektfullt lederutviklingsprogram tilpasset bransjen: Digitale workshops, fysiske samlinger, egen coach og tilgang til et univers av faglig påfyll når du måtte ønske er noen av ingrediensene i programmet.

Kursleder
Alf Inge Cleve-Stiansen
- Emneansvarlig, foreleser og sensor i Ledelse & Kommunikasjon @Høyskolen Kristiania
- Fagansvarlig @Mitt Lederunivers 

Forberedelser
Hver deltaker forbereder individuelle caser / målsettinger med programmet:
Hvordan lede meg selv?
Hvordan lede mine medarbeidere?
Hvordan lede virksomheten?

Dagskurs (inntil 8 timer)
Sette lederskapet i sammenheng med medarbeideropplevelser, kundeopplevelser og økonomiske resultater Verktøy for god målforankring av egne caser Verktøy for selvledelse

Månedlige webinarer (x9) (2 timer)
Gjennomgang av et praktisk ledelsesverktøy
Trening i grupper av 2-3
Sikre fremdrift på caser
Individuelle handlingsplaner frem mot neste webinar
Zoom nettmøte

Presentasjoner av individuelle caser (4 timer)
Hver enkelt presenterer erfaring, utvikling og effekt på sine caser for programmet i ressursgruppene (digitalt på zoom) Utlevering av diplomer for gjennomført program

Underveis i programmet
4 x 30 min 1:1 coaching per deltaker
Tilgang til mittlederunivers.no
SMS utsendelser av ledertips hver mandag morgen
Tilgang til ressurs-/kollokviegruppe og egen Facebookgruppe

Bestilling av kurs
Kurset bestilles ved å kontakte Susanne Slaatsveen i Mitt LederUnivers.
Mail: susanne@mittlederunivers.no
Mobil: 90 88 09 91

Forskning:
Temaer for webinarene 

Tema #1
Hva kjennetegner et optimalt lederskap? Et lederskap som utvikler medarbeider tilfredshet, kunde-opplevelser og lønnsomhet har helt konkrete trekk som er trenbart. På denne delen arbeider vi med disse 5 adferds-trekkene.

Tema #2
Effektive ledere er målbevisste og opptatt av resultater. På denne delen arbeider vi med hvordan kommunisere og coache på mål slik at du sikrer måloppnåelse. Vi fortsetter fokuset på hvordan bruke språket på en byggende måte.

Tema #3
Hvordan lede enkeltindivider? Effektive ledere er dyktige til å bygge relasjoner og tilpasse seg ulike medarbeidere. Vi arbeider med hvordan bygge gode relasjoner, og hvordan bruke det godt til å øke samspill og leveranse-kvalitet.

Tema #4
Hvordan arbeide med utvikling på ulike nivåer og skape effektive og varige endringer? Skal du klare å endre et adferdsmønster trenger du å forstå hva som påvirker hvordan vi tenker og hva som driver oss mennesker.

Tema #5
Verdier påvirker blant annet hvordan vi prioriterer, besluttet og lar oss motivere. På denne delen lærer du en kraftfull verdiavklaringsprosess som kan brukes i både rekruttering og i videreutvikling av medarbeidere, og deg selv

Tema #6
Vi arbeider vi med forståelsen av mentale prosesser og hvordan skape hurtige endringer. Selvledelse handler om å forstå seg selv, forsterke styrker og evne å endre det som ikke fungerer. Vi trener på effektive metoder for tilstandsstyring.

Tema #7
Kommunikasjon handler i stor grad hvordan vi bruker språket vårt til å skape bevissthet og motivasjon. Med språket vårt kan vi bygge ressursfulle tilstander i oss selv og andre. Vi trener på språkmodeller de beste lederne naturlig bruker i sin måte å arbeide på.

Tema #8
Hva sier nyere forskning om endring på individ og gruppenivå? Denne forståelsen øker sannsynlig-heten for at du som leder lykkes med endring og omstillings-prosesser. Vi arbeider med konkrete og anerkjente verktøy og metoder som du enkelt kan omsette i praksis.

Tema #9
«Beste praksis» er et begrep som er godt innarbeidet for mange, men hva betyr det og hvordan arbeide med det i praksis? Vi kaller det suksess-modellering, og det er svært virkningsfullt for å skape et lærende miljø og forløse et potensial, både på individ og på organisasjons-nivå.

Underveis
Gjennomgang av et praktisk ledelsesverktøy
Trening i grupper av 2-3
 Sikre fremdrift på caser
Individuelle handlingsplaner frem mot neste webinar
Zoom nettmøte


Created with